tafkir logo

תפוצות בסכסוך: האם קהילות התפוצה היהודיות והפלסטיניות בארצות הברית מסוגלות לתרום לשלום הישראלי-פלסטיני?

דליה שיינדלין

נייר העמדה הוא של ד"ר דליה שינדלין, והוא עוסק בסוגיית הקהילות היהודיות והפלסטיניות החיות מחוץ לגבולות ישראל\פלסטין, ובוחן את אופיין ואת מידת השפעתן על מגמות ההתמודדות עם הסכסוך ועל פתרונות.

ההיסטוריה המודרנית של ישראל וגם של פלסטין הושפעה מאוד מקהילות התפוצות שלהן ברחבי העולם. השפעת התפוצות על מצבי קונפליקט אינה ייחודית, והיא יכולה ללבוש מגוון צורות. התנודה העצומה של אוכלוסיית העולם בעשורים האחרונים, כולל מיליונים שעוברים ממקום מגוריהם בגלל מלחמה ואלימות, הביאה להתעניינות הולכת וגוברת בתפקידן של קהילות התפוצות בסכסוכים. דבר זה מאפשר ניתוח תיאורטי ותובנות השוואתיות בבחינת תפקידן של קהילות התפוצות הישראליות והפלסטיניות בסכסוך על ארץ מולדתן.

בזמן שבו נראה כי כל הדרכים לפתרון חסומות, השאלה העיקרית שיש לבחון היא אם קהילות התפוצות האלו יכולות לתרום לסיום האיבה ולהגעה להסכם שלום קבוע. אף שכל קהילות התפוצות עשויות להשפיע, מאפיינים מסוימים הפכו במיוחד את הקהילות היהודיות והפלסטיניות למרכזיות בהתפתחויות ההיסטוריות של הסכסוך

 

קישור להורדת נייר העמדה