tafkir logo

ישראל במזרח התיכון או ישראל והמזרח התיכון: תמונת מצב ותרחישים אפשריים

אלי פודה

העמדה נכתב פרופ' אלי פודה, ובו הוא מצמצם את נקודת המבט וממקם את ישראל במזרח התיכון. פרופ' פודה עוקב אחרי התפתחות מערכות יחסיה של ישראל עם מדינות מרכזיות בסביבתה, ומציג המלצות לגבי קידומן ולגבי השלכותיהן על פתרון הסכסוך.

מבחינה גיאוגרפית ישראל נמצאת במזרח התיכון, אולם שאלת מקומה ותפקידה באזור נותרה לא פתורה, והיא מלווה את מקבלי ההחלטות והחברה בישראל מאז הקמתה.

בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי משמעותי ביחסיה של ישראל עם סביבתה המזרח-תיכונית. מלחמת לבנון השנייה (קיץ 2006), המבצעים הצבאיים בעזה (״עופרת יצוקה״ בחורף 2009-2008; ״עמוד ענן״ בנובמבר 2012; ו״צוק איתן״ בקיץ 2014  ו״האביב הערבי״ (מחורף 2011-2010) יצרו סביבה אזורית חדשה, הנוחה לישראל מבחינה ביטחונית ופוליטית.

ממשלות ישראל בראשות בנימין נתניהו ראו בתחילה את ההתפתחויות הללו כראשיתו של חורף אסלאמי, המבשר עליית משטרים אסלאמיים קיצונים, המובילים את האזור לחוסר יציבות ולאנרכיה, וליצירה של איומים חדשים על ישראל. ככל שחלף הזמן הבינו מנהיגי ישראל כי המהפכות בעולם הערבי יצרו לישראל כר של הזדמנויות באזור. 

 

קישור להורדת נייר העמדה